Forum | Landbouw en Natuur: 1 + 1 is meer dan 2

with Geen reacties

Event op 16 maart 2016 in de Vooruit in Gent dat navolging verdient: een forum / avond over landbouw en natuur en vooral hoe de gegroeide schijntegenstelling tussen beide kan en moet gedicht worden.

Georganiseerd door Gents stadslandbouw.

 

Benny Van de Velde, medewerker bij Wervel en CSA-boer uit Gent (Community Supported Agriculture) geeft deskundige uitleg bij de documentaire en spit de schijntegenstelling landbouw-natuur verder uit. Met concrete voorbeelden toont hij aan dat we door landbouw en natuur te verbinden tot een nieuwe, meer duurzame economie kunnen komen. Ook Jos Willemsen, eco-effectief ondernemer, heeft hier veel over te vertellen. Hij houdt een vurig en aanstekelijk pleidooi voor verweving tussen landbouw, natuur, recreatie, toerisme en educatie.

Er is zoveel wat vandaag landbouw en natuur scheidt, de mogelijkheden om beide dichter bij elkaar te brengen zijn legio, maar het vraagt een mentality-change om hierin stappen te zetten. Een forum als dit en de getuigenissen van de sprekers brengen het thema dichter en maken het toegankelijker.

Dit event verdient zeker navolging.

Want onze toekomst, om een nog groeiende wereldbevolking van voedzaam voedsel te voorzien, kan eigenlijk alleen maar bestaan uit een landbouw die opnieuw een eenheid vormt met de natuur, waarbij boslandbouw zeker een prominente rol moet spelen. We moeten de bodem herstellen en opnieuw krachtig maken, daar kan zelfs geen twijfel over bestaan.
Yes we can – because we have to.