eetbos.be is een blog, een influencer en een inspiratie

with Geen reacties

eetbos.be is een blog

Eetbos is in de eerste plaats een weblog waar je de groei van mijn eetbos van 1500m2 kan volgen vanaf het ontstaan tot … waar het ons uiteindelijk brengen zal. De groei van een eetbos is een geduldig proces, de natuur heeft zo haar eigen ritmes, en hoewel we op sommige tijdstippen versteld zullen staan van de groeikracht van de natuur, toch zal het 10 jaar duren alvorens we echt van een volwaardige bosformatie kunnen spreken. Gedurende die tijd wil ik vele planten, struiken, bomen leren kennen, en ze leren gebruiken als voeding, in salades, jams, thees, enzovoort. En die ervaringen delen via deze blog en andere sociale media en via ervaringsmomenten zoals proef-sessies in het eetbos.   

Eetbos is in de eerste plaats een weblog waar je de groei van mijn eetbos van 1500m2 kan volgen vanaf het ontstaan. Het zal 10 jaar duren alvorens we echt van een volwaardige bosformatie kunnen spreken. In die periode wil ik mijn ervaringen delen via deze blog.

Wat is een eetbos?

Een eetbos of is een landschap met de structuur van een jong natuurlijk bos, met voornamelijk planten die direct of indirect voordeel hebben voor mensen – vaak planten waarvan blad, vrucht, wortel, stengel, … eetbaar zijn of medicinaal gebruikt kunnen worden. Een eetbos bevat grote bomen, kleine bomen, hoge struiken, kleinere struiken, overblijvende en eenjarige kruiden, wortelgewassen, klimmers. Zo geplant dat ze positief met mekaar in verhouding staan en dat de vruchtbaarheid door de planten zelf gewaarborgd wordt: een bos houdt immers zichzelf in stand, zonder toevoeging van compost of mest. Belangrijk is ondermeer dat licht en lucht blijvend hun weg vinden in het eetbos. Dat planten als windschutting mee een microklimaat helpen vormen. Dat er een grote diversiteit is in planten en in bodemleven.

Een eetbos of voedselbos is een landschap met de structuur van een jong natuurlijk bos, met voornamelijk planten die direct of indirect voordeel hebben voor mensen – vaak planten waarvan blad, vrucht, wortel, stengel, … eetbaar zijn of medicinaal gebruikt kunnen worden.

Permacultuur

Een eetbos is het sluitstuk van permacultuur, wat staat voor permanente agricultuur, en wat naast een manier van landbouwen ook een levensstijl is en raakt aan vele aspecten van wonen, samenleven, enz. Permacultuur is de zoektocht naar een natuurlijk evenwicht, promoot respect voor bodem en bodemleven, bedekt de bodem in plaats van ze te keren en het leven erin te verstoren, en geeft een voorkeur aan doorlevende planten in plaats van eenjarigen, en aan diversiteit in plaats van monoculturen. Neem eens een kijkje op volgende site om ongetwijfeld een betere uitleg over permacultuur te vinden: www.permacultuurnetwerk.eu

Een eetbos is het sluitstuk van permacultuur, wat staat voor permanente agricultuur, en wat naast een manier van landbouwen ook een levensstijl is en raakt aan vele aspecten van wonen, samenleven, enz.

Mijn eigen evolutie

Zelf heb ik een lange weg afgelegd om op deze plaats aan te komen en vanaf hier verder door te groeien. Ooit was ik een hobby-tuinder, en greep ik naar chemische middeltjes om ziekten en pesten te bestrijden. Omdat ik ervan overtuigd was dat dit niet anders kon dan op die manier.

In de tien jaren dat ik een chilikwekerij heb (www.chilis.be), die in feite een uit de hand gelopen hobby is, heb ik veel geleerd, niet alleen van de teelt, maar ook van organisaties waarmee ik in contact kwam, van bedrijven en hun opportuniteiten en moeilijkheden, de druk van economische rendabiliteit en marktpositionering met een eerlijk product. Ik heb voor mijn chiliteelt nooit gebruik gemaakt van chemische middelen, wel natuurlijke belagers of zeer uitzonderlijk biologisch toegestane middelen op basis van natuurlijke producten. Een voordeel voor een chilikweker is dat chilis en paprika’s niet op grote schaal bij ons geteeld worden, en dus dat ziektes en belagers allicht minder snel binnenkomen. Maar het blijft uiteindelijk wel een monocultuur. Ik blijf eraan werken om de bodem te verrijken, ook voor de chiliteelt. Een deel van de chili-tunnel is intussen voorzien voor exoten en voor planten die hun eerste jaren beschermd doormaken alvorens ze in het eetbos kunnen uitgeplant worden.

Tuinieren en landbouwen heeft zeker te maken met leren en met ervaren. Je moet leren hoeveel afstand je tussen plantjes moet laten, of wanneer je het beste tomaten of pompoenen uitplant, of welke belagers er zijn voor welke groenten. En je moet het ook ervaren en ondervinden bijvoorbeeld dat je te vroeg of te laat hebt geplant, gezaaid, … En terwijl je leert en ervaart, jaar na jaar, merk je vaak dat wanneer de natuur het van je overneemt, de resultaten soms beter zijn, en zeker anders zijn. In elk geval besef je elk jaar wel dat het nu eens ‘geen goed jaar was’ voor kolen, of voor tomaten, en dus dat je niet alles in de hand hebt.

Terwijl je leert en ervaart, jaar na jaar, merk je vaak dat wanneer de natuur het van je overneemt, de resultaten soms beter zijn, en zeker anders zijn. Als je dat inzicht doortrekt, dat je niet alles onder controle hebt, en dat de natuur zelf voor de beste resultaten zorgt, dan kom je stap voor stap terecht in een totaal andere manier van tuinieren en landbouwen.

Als je dat inzicht doortrekt, dat je niet alles onder controle hebt, en dat de natuur zelf voor de beste resultaten zorgt, dan kom je stap voor stap terecht in een totaal andere manier van tuinieren en landbouwen. Wat als ik ervoor kan zorgen dat de natuur zich goed voelt op mijn stukje aarde, dat er microklimaten zijn, dat de planten, struiken, bomen er met veel kracht groeien en leven, dat de bodem vitaal en gezond is, dat het leven boven de bodem met insecten, vogels en andere dieren ook vibreert? Als ik dat wil bereiken, dan moet ik vooral de bodem niet te hard gaan omkeren en het leven erin en erop niet met chemische middelen gaan verstoren.

Maar onderweg naar dat vitale stukje aarde, is het vaak een moeilijke tocht: want de bodem is sinds tientallen jaren wel verstoord geweest, het leven erop heeft lange tijd op een laag pitje geleefd, de mineralen zijn opgebruikt uit de grond, het kruid (wat we onkruid noemen) viert hoogtij, de plagen zijn intens, … Dit zijn allemaal groeipijnen in de tocht naar een gezondere leefomgeving. Het gaat lange tijd moeizaam, met veel downs.

Er is veel werk bij de aanleg van het voedselbos, de bodem moet opnieuw rijker aan mineralen gemaakt, de begroeiing moet zijn kracht nog vinden, enzovoort. Met compost, compostthee, mineraalrijke gesteenten, en met de kracht van de natuur, zal het uiteindelijk lukken.

En in dat stadium ben ik nu, er is veel werk bij de aanleg van het voedselbos, de bodem moet opnieuw rijker aan mineralen gemaakt, de begroeiing moet zijn kracht nog vinden, enzovoort. Maar er is geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om chemische bestrijdingsmiddelen boven te halen, om kunstmest te gaan gebruiken, of om wat dan ook van de traditionele methoden toe te passen. Nee, met compost, compostthee, mineraalrijke gesteenten, en met de kracht van de natuur, zal het moeten lukken, en het zal lukken.

Van tegenbeweging naar beweging

Ik geloof in de kracht van de natuur, maar ook in de kracht van mensen. Als ik de kritieken op traditionele ideeën en methoden lees van velen die zich verenigen in een tegenbeweging, bijvoorbeeld permacultuur of climate-change-groeperingen of anti-kernenergie enz., dan hebben ze het zeker bij het rechte eind. Je moet je afzetten tegen wat er vandaag is om mee morgen de toekomst te helpen bepalen. Wat of wie vandaag machtig is, zal zich zeker fel verzetten tegen dit jeugdig geweld dat de toekomst wil vrijwaren en veroveren. De wij-en-zij tegenstelling heeft op die manier een grote verdienste, en maakt haarscherp duidelijk dat er conflicten en tegengestelde visies en dromen zijn.

Ik geef een voorbeeld: de groene revolutie waarbij gebruik van chemische middelen gigantische meeropbrengsten hebben voortgebracht, is vandaag niet meer de manier waarop we aan toekomstige landbouw op onze landbouwgronden willen doen. De nadelen zoals verarming en vernietiging van de bodem zijn zo groot dat we hiervan moeten afstappen. Maar ooit is het wel de juiste reflex geweest om een sterk groeiende wereldbevolking te voeden. Hoe zou dit zonder de groene revolutie ooit zijn gelukt? Vandaag moeten we kijken naar andere manieren om die groeiende wereldbevolking te voeden. Het is belangrijk dat de nadelen van deze oude methodes in de verf gezet worden door tegenbewegingen. Zo wordt duidelijk dat er een conflict is.

En hoewel vandaag de conflicten aanzwellen, is het nu zeker ook al tijd voor een moment waarop alles samenkomt. Ik geloof in de kracht van mensen: niet alleen zullen mensen de energie vinden om de nieuwe richtingen in conflict met de oude aan te geven, maar ook zullen mensen vandaag de energie vinden om betere modellen te maken, om betere bedrijven te bouwen, om de economie, de samenleving, de toekomst ook werkelijk te veranderen.

En hoewel vandaag de conflicten aanzwellen, is het nu zeker ook al tijd voor een moment waarop alles samenkomt. Ik geloof in de kracht van mensen: niet alleen zullen mensen de energie vinden om de nieuwe richtingen in conflict met de oude aan te geven, maar ook zullen mensen vandaag de energie vinden om betere modellen te maken, om betere bedrijven te bouwen, om de economie, de samenleving, de toekomst ook werkelijk te veranderen. En net zoals de ‘oude’ personen, organisaties, bedrijven om de juiste redenen naar de oude modellen grepen, zullen de ‘nieuwe’ personen, organisaties, bedrijven nu ook om de juiste redenen de nieuwe modellen naar voor brengen en uitwerken. Of zullen de ‘oude’ zichzelf herdenken en heruitvinden.

eetbos.be is een influencer

Eetbos is niet alleen mijn persoonlijke weblog, de site wil ook een influencer zijn. Ik wil de richtingen waarin onze samenleving uitgaat mee helpen omlijnen, door eigen inbreng en verhalen, maar ook door verhalen, bedrijven, modellen, ideeën, concepten, … van vele anderen te delen via deze url en sociale media.

Eetbos is niet alleen mijn persoonlijke weblog, de site wil ook een influencer zijn. Ik wil de richtingen waarin onze samenleving uitgaat mee helpen omlijnen, door eigen inbreng en verhalen, maar ook door verhalen, bedrijven, modellen, ideeën, concepten, … van vele anderen te delen via deze url en sociale media. Niet op alle maatschappelijke domeinen, maar vooral gefocust op: landbouw, voeding, natuur, gezondheid, klimaat, bodem.

Concrete voorbeelden.

Ja, landbouwgronden leveren maar een fractie van de voedingswaarde van pakweg 100 jaar geleden, wel, er zijn manieren om dat te herstellen.

Ja, broeikasgassen zijn een probleem voor nu en de toekomst, wel, er zijn manieren om dat op te lossen.

Ja, de groeiende wereldbevolking in voornamelijk grote stedelijke populaties vergroten de vraag naar voeding, wel, ook hier zijn antwoorden aan te geven.

eetbos.be is een inspiratie

Ik hoop dat deze site een inspiratie kan zijn voor velen, en kan helpen om voorbij de grenzen van onze huidige opinies te kijken, en om zo nu en dan onze mening bij te stellen. In het beste geval inspireer ik mensen om zelf een eetbos aan te leggen.

Ik hoop dat deze site een inspiratie kan zijn voor velen, en kan helpen om voorbij de grenzen van onze huidige opinies te kijken, en om zo nu en dan onze mening bij te stellen. In het beste geval inspireer ik mensen om zelf een eetbos aan te leggen, je hebt geen groot stuk grond nodig, een tuin is doorgaans genoeg, je hebt vooral de kracht nodig om die stap naar een natuurlijke tuin te zetten. Er is zeker plaats op deze site om van jouw eetbos het relaas te brengen, ik bied met plezier niet alleen zaadjes en plantjes aan en mijn kennis en ervaring voor jouw eetbos, maar ook een blog account. En als ik mensen kan inspireren om een sociale, ecologische, duurzame bedrijvigheid te ontwikkelen, zal deze site zijn maatschappelijk doel hebben bereikt.