Voorbereidingen voor het eerste jaar eetbos 2015

with Geen reacties

Bedek de bodem

De eerste stap bij de aanleg van het eetbos is de bodem bedekken met een worteldoek zodat na een jaar tot anderhalf jaar de wortels van het weilandgras volledig zijn verteerd. In het voorjaar van 2014 heb ik een eerste strook van 8 meter op 30 meter tussen de hoogstambomen op die manier bedekt.

Houtkant

Er is al een eerste opbrengst van de houtkant die inmiddels een 7tal jaar groeit, daar staan ondermeer hazelaars en vlierstruiken in.

Zaadjes, plantjes, potjes

In de lente van 2014 heb ik heel wat plantjes aangekocht, en vele zaadjes gezaaid. Van vele plantjes en struiken heb ik 1 exemplaar gekocht, met de bedoeling de komende jaren hiermee te stekken, ze af te leggen of de zaadjes te nemen en de volgende jaren uit te zaaien. Voor heel wat plantenzaadjes is er een koudeperiode vereist waar ze door moeten om succesvol te kiemen, wat een uitdaging blijft.

Her-mineraliseer de bodem

De bodem is door jarenlang intensieve landbouw uitgeput, de mineralen zijn er grotendeels uit verdwenen. Daarom voegde ik in het voorjaar lavagruis toe met hoge paramagnetische waarden. Lavagruis bevat vele mineralen. Dit zal ik vanaf nu jaarlijks doen. Naarmate de bodem vitaler wordt en meer mineralen zal bevatten, zal de natuurlijke groei en verval in het eetbos ervoor zorgen dat er een cirkel van leven is.